Moje zaměření

Metoda FIE

Školáci

Předškoláci

Konzultace

Metoda FIE

FEUERSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ

 • Máte pocit, že se Vašim dětem ve škole moc nedaří?
 • Slýcháváte, že se musí doma učit a věnovat víc času přípravě do školy?
 • Udrží pozornost a soustředěně pracují jen s velkým vypětím sil?
 • Neumí si zorganizovat své školní povinnosti?
 • Nebo dokonce zapomínají tak často, že nestíháte číst poznámky?
 • Zvažujete, jestli už je nutné se objednat do poradny?
 • Možná už jste pedagogicko-psychologickou poradnu navštívili, ale netušíte, jakým způsobem se svým dítětem dál pracovat...

Jsem nadšenou lektorkou metody, která rozvíjí schopnost myslet a učit se.

Metoda prof. Feuersteina nabízí bezpečný prostor, kde se nehodnotí, kde se učíme tvořit a posilovat vlastní strategii při řešení úkolu, podporuje vnitřní motivaci a celkově buduje zdravé sebepojetí a sebepřijetí.


Jsem lektorkou FIE Standard a FIE Basic, tyto kurzy jsem absolvovala v ATC metod prof. Feuersteina. 

Školáci

SPOLU ZJISTÍME, KDE VÁS TLAČÍ PATA

Taky jste už někdy slyšeli, že máte víc číst nebo počítat? Možná jste někdy dostali vzkaz, abyste se soustředili na správné držení tužky. Nebo máte trénovat pozornost ... Možná ale vůbec nevíte, jak na to. Možná jsou Vaše děti o něco starší a potřebují dopilovat, co jim (třeba během distanční výuky) uteklo. Můžeme se na to společně podívat.

Hravou formou rozvíjím to, co je potřeba:

 • správné držení tužky a grafomotoriku
 • správnou techniku čtení
 • cvičení paměti nebo pozornosti
 • nápravy specifických poruch učení
 • učení učit se - metoda FIE


Předškoláci

A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Možná si nejste jistí, jestli je Vaše dítě dost zralé a připravené na školu. Možná jste dostali za úkol naučit správný úchop tužky. A možná vůbec netušíte, jak na to.

S předškoláky se věnuji jejich všestrannému rozvoji. Postupně spolu procházíme všechny etapy přípravy pro snadný start školní docházky:

 • správný úchop tužky a grafomotorika

 • správná výslovnost
 • pravolevá orientace
 • paměť
 • pozornost
 • předmatematické představy
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
Komplexní příprava "z ulity do školy" se sestává ze souboru několika kratších aktivit, kdy každá prověřuje potřebné dovednosti. Společně je nastavíme podle individuálních potřeb dítěte.  

Kurz Maxík

PRO PŘEDŠKOLÁKY, DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A MALÉ ŠKOLÁKY

Jsem lektorkou stimulačního programu Maxík (vytvořenýMgr. Pavlou Bubeníčkovou a PeadDr. Zdeňkou Janhubovou), který podporuje děti v předškolním a mladším školním věku pomocí pečlivě vybraných a propracovaných metod.

Tímto kurzem prochází děti ve spolupráci se svými rodiči. Cvičení se skládá ze tří aktivit a zabere přibližně 10 - 20 minut denně. Program je rozdělen do 15 lekcí a u dětí předškolních probíhá po dobu celého školního roku. První setkání zahajuji diagnostikou a prvním cvičením.

Lekci začínáme společným zhodnocením dosavadního průběhu cvičení, případně se ujistíme ve správnosti postupu a potom si předvedeme a vysvětlíme, jak postupovat během lekce následující. Rodiče vždy dostanou nový soubor potřebných materiálů.

 Celý program se soustředí zejména na:

 • nácvik správných pohybových stereotypů - na správné držení těla, zvládnutí rovnováhy, zdravé dýchání...
 • správný úchop psacího náčiní
 • ukotvení v pravolevé orientaci
 • posílení zrakové a sluchové oblasti
 • orientaci v prostoru i na vlastním těle
 • udržení pozornosti

Domškoláci

A RODIČE, KTEŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ VIDÍ JINAK

Přemýšlíte, že vezmete vzdělávání svých dětí do vlastních rukou? Zajímá vás návaznost učiva a jak se učí podle tematických celků?

Nabízím:

 • Konzultace
 • Didaktickou podporu
 • Tvorbu výukových materiálů

Konzultace

POTŘEBUJETE NASMĚROVAT?

Potřebujete poradit, jak se svými dětmi pracovat nebo nasměrovat s jakými materiály pracovat?

Váháte, zda je už potřeba vydat se do pedagogicko-psychologické poradny? 

Pokusíme se najít nejvhodnější postup, který povede k rozvoji vašich dětí.

Mohu Vám pomoci v jiné oblasti?