Metoda MIU

Školáci

Předškoláci

Konzultace


Metoda MIU

METODA INSTRUMENTÁLNÍHO UVĚDOMOVÁNÍ


Jsem nadšenou lektorkou metody, která rozvíjí schopnost myslet a učit se.Komu může metoda MIU  pomoci?

PRO DĚTI NADANÉ I DĚTI S NEJRŮZNĚJŠÍMI UČEBNÍMI VÝZVAMI

Dětem, které:

 • mají pocit, že se jim ve škole moc nedaří
 • slýchávají ve škole, že se musí doma víc učit
 • potřebují pomoci s nápravou specifických poruch učení
 • neumí si zorganizovat své školní povinnosti a často zapomínají
 • pracují impulzivně, a proto často chybují
 • neudrží pozornost a soustředěně pracují jen s velkým vypětím sil
 • potřebují upevnit sebedůvěru
 • mají strach udělat chybu
 • chtějí porozumět procesu učení a chtějí se naučit učit

Metoda instrumentálního uvědomování nabízí bezpečný prostor založeném na nehodnotícím přístupu, díky kterému se s daleko větší lehkostí tvoří a posilují strategie řešení nejrůznějších úkolů a situací. Pomocí uceleného systému pracovních listů metoda podporuje vnitřní motivaci a celkově buduje zdravé sebepojetí a sebepřijetí. MIU odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomáhá lépe se orientovat ve vlastním životě. Tato metoda je vystavěna na základech metody FIE profesora Reuvena Feuersteina. Více o metodě najdete zde.


Jsem certifikovanou lektorkou metody MIU/FIE Standard I, II, III a Basic.

Tyto kurzy jsem absolvovala v ATC metod pro osobní rozvoj. 


Jak lekce probíhají?

 • Setkáváme se 1x týdně individuálně nebo v malých skupinkách. 
 • Každé setkání trvá zpravidla 50 minut.
 • Metoda MIU nabízí ucelený systém 20 detailně propracovaných pracovních sešitů.
 • Každý z nich je zaměřen na specifickou oblast poznávání, kterou je potřeba zlepšit nebo "probudit".
 • Pracujeme s vybraným instrumentem (pracovním sešitem) podle individuální potřeby klienta.
 • Stačí nám jen tužka a guma.


Předškoláci, začínající školáci

A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Možná si nejste jistí, jestli je Vaše dítě dost zralé a připravené na školu. Možná jste dostali za úkol naučit správný úchop tužky. A možná vůbec netušíte, jak na to.

S předškoláky se věnuji jejich všestrannému rozvoji. Postupně spolu procházíme všechny etapy přípravy pro snadný start školní docházky:

 • správný úchop tužky a grafomotorika

 • správná výslovnost
 • pravolevá orientace
 • paměť
 • pozornost
 • předmatematické představy
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
Komplexní péče "z ulity do školy" se sestává ze souboru několika pečlivě zvolených aktivit, kdy každá prověřuje potřebné školní dovednosti. Společně je nastavíme podle individuálních potřeb dítěte. 


Se začínajícími školáky pilujeme správnou techniku čtení a psaní nebo upevňujeme matematické představy.


Konzultace

POTŘEBUJETE NASMĚROVAT?

Chcete poradit, jak se svými dětmi pracovat nebo potřebujete nasměrovat s jakými materiály pracovat?

Váháte, jestli už je potřeba vydat se do pedagogicko-psychologické poradny? 

Potřebujete rozklíčovat zprávu ze školského poradenského zařízení?

Pokusíme se společně najít nejvhodnější postup, který povede k rozvoji vašich dětí.

Mohu Vám pomoci v jiné oblasti?